Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 63/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2011r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022