Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji

UCHWAŁA NR 544 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 543/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2018r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodaw

Uchwała

UCHWAŁA NR 542 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Jast

Uchwała

UCHWAŁA NR 541/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

Uchwała Nr 540/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

UCHWAŁA NR 539/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 538/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele

Uchwała

UCHWAŁA NR 537/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznac

Uchwała

UCHWAŁA NR 536 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego

Uchwała

UCHWAŁA NR 535/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod gara

Uchwała

UCHWAŁA NR 534/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 października 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

Uchwała Nr 533/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Uchwała Nr 532/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

UCHWAŁA NR 531/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała

UCHWAŁA NR 530/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 529 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 528 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 527/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 526 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 525 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 524/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 523/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok.

Uchwała 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

UCHWAŁA NR 522/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazani

Uchwała 

Regulamin

Uchwała Nr 521/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5

UCHWAŁA NR 520/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwiec 2018r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała

Uchwała Nr 519/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała 

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznk nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Uchwała Nr 518/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzi

Uchwała 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 517 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 516/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

Uchwała

UCHWAŁA NR 515/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy i m

Uchwała

UCHWAŁA NR 514/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprz

Uchwała

UCHWAŁA NR 513/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alko

Uchwała

UCHWAŁA NR 512/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie

Uchwała

UCHWAŁA NR 511/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała

UCHWAŁA NR 510/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrow

Uchwała

Uchwała Nr 509/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała 

Uzasadnienie 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 508/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 507/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 506 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 505 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 504 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 503 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 208/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podró

Uchwała

UCHWAŁA NR 502/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 479/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta J

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 501/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 467/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta J

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 500 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 maja 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Pro

Uchwała

CHWAŁA NR 499/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskie

Uchwała

UCHWAŁA NR 498 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR 497/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego

Uchwała

Uchwała Nr 496 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2018r.

Uchwała

Uchwała Nr 495/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała

Objaśnienia

WPF

UCHWAŁA NR 494/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018.

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 493 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego pn. „W Dolinie Samborki”.

Uchwała

UCHWAŁA NR 492 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego pn. „W Dolinie Płytnicy”.

Uchwała

UCHWAŁA NR 491/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profil

Uchwała

UCHWAŁA NR 490/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała

UCHWAŁA NR 489 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Sypniewie.

Uchwała

UCHWAŁA NR 488 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu

Uchwała

Uchwała Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 486/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2029

Uchwała

Objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć

UCHWAŁA NR 485/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczone

Uchwała

UCHWAŁA NR 484 2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego

Uchwała

UCHWAŁA NR 483 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 482/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 481 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 480 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA Nr 479/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib o

Uchwała

Obwodowe Komisje Wyborcze

UCHWAŁA NR 478/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania

Uchwała

UCHWAŁA NR 477/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie pr

Uchwała 

Program rewitalizacji

UCHWAŁA NR 476/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Prof

Uchwała

Uchwała Nr 475 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała 

Załącznik

UCHWAŁA NR 473/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkoln

Uchwała

UCHWAŁA NR 472/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych.

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 471/2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miast

Uchwała 

Załącznik

Uchwała Nr 470 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektor

Uchwała

 

Uchwała Nr 469 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowa

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 468 /2018 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów p

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uchwała Nr 467 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

Uchwała Nr 466/2018 Rady Miejskiej Jastrowiu z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018.

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 465 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała

UCHWAŁA NR 464 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki rolnej

Uchwała

UCHWAŁA NR 463/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 462/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 461/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała

UCHWAŁA NR 460 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU UCHWAŁA NR 460 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia ramowego statutu szkoły publicznej.

Uchwała 

Załącznik

UCHWAŁA NR 459/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych placówek oświato

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 458/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Jastrowie instrumentem płatniczy

Uchwała

Uchwała Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


 

UCHWAŁA NR 456/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 - 2028

Uchwała

Objaśnienia

Wykaz przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Uchwała Nr 455/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 454/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017 - 2028

Uchwała

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR 453 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Ja

Uchwała 

Program

Uchwała Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkom

Uchwała 

Załącznik

UCHWAŁA NR 451/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2018 rok.

Uchwała

Załącznik

UCHWAŁA NR 450/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2018 rok.

Uchwała 

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 449/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2018r.

Uchwała

Załącznik

Uchwała Nr 448/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Uchwała Nr 447/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Jastrowiu.

Uchwała

Uchwała Nr 446/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ja

Uchwała

mapa

Uchwała Nr 445/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie, w skład którego wchodzi Publiczna Szko

Uchwała

Uchwała Nr 444/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017rw sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnicki

Uchwała

Uchwała Nr 443/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarni

Uchwała

Uchwała Nr 442 /2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023”.

Uchwała 

Program Rewitalizacji

Uchwała Nr 441/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz

Uchwała 

Załącznik

Program

 

Uchwała Nr 440/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na bezczynność Przewodniczącego Komisj

Uchwała

Uchwała Nr 439/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

uchwała

Uchwała Nr 438/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

Uchwała Nr 437/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie położonej w Brzeźnicy obr

uchwała

Uchwała Nr 436/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

uchwała

Uchwała Nr 435/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznac

uchwała

Uchwała Nr 434/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu zabudowa

uchwała

Uchwała Nr 433/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość nr 22

uchwała

Uchwała Nr 432/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość nr 16

uchwała

Uchwała Nr 431/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

uchwała

Uchwała Nr 430/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r. w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu

uchwała

Uchwała Nr 429/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2020

uchwała

załącznik-strategia

Uchwała Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017 - 2028

uchwała

objaśnienia do uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załacznik Nr 1 do Uchwały

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 2 do Uchwały

Uchwała Nr 427/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

uchwała

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr1 do uchwały

Załącznik nr2 do uchwały

Załącznik nr3 do uchwały

Załącznik nr4 do uchwały

Załącznik nr5 do uchwały

Załącznik nr6 do uchwały

Uchwała Nr 426/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 424/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r w sprawie trybu i sposobu powoływa

uchwała

Uchwała Nr 425/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

Uchwała Nr 424/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz sz

uchwała

Uchwała Nr 423/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 422/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 421/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 420/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 419/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 418/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 417/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie „Regulaminu korzystania ze skateparku w Jastrowiu”.

uchwała

Uchwała Nr 416/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 415/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 414/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 413/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych

uchwała

załącznik

Uchwała Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Uchwała Nr 411/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok

uchwała

uzasadnienie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

Uchwała Nr 410/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 409/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 408/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

uchwała

Uchwała Nr 407/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego.

uchwała

Uchwała Nr 406/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie.

uchwała

Uchwała Nr 405/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie.

uchwała

Uchwała Nr 404/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

uchwała

Uchwała Nr 403/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie z

uchwała

Uchwała Nr 402/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie

uchwała

obwieszczenie

tekst jednolity

Uchwała Nr 401/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Uchwała Nr 400/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta J

uchwała

Uchwała Nr 399/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 398/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 23/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie określenia szczegółowych w

uchwała

UCHWAŁA NR 397/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

uchwała

UCHWAŁA NR 396/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej związanej z tworzeniem n

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

Uchwała Nr 395/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2017

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

UCHWAŁA NR 394/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego

uchwała

UCHWAŁA NR 393/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 392/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmi

uchwała

UCHWAŁA NR 391/2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

załącznik

Uchwała Nr 389/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.

uchwała

Uchwała Nr 388/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 387/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian Budżetu gminy i miasta na rok 2017.

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

Uchwała Nr 386/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028

uchwała

objaśnienia

wpf

wykaz przesięwzieć

Uchwała Nr 385/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

uchwała

Uchwała Nr 384/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie apelu do Zarządu Powiatu Złotowskiego o przejęcie szkoły ponadgimnazjalnej branżowej w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 383/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 382/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 381/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 380/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 379/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 378/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 377/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 376/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta J

uchwała

Uchwała Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Uchwała Nr 374/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła

uchwała

Uchwała Nr 373/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 347/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilak

uchwała

Uchwała Nr 372/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Uchwała Nr 371/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 311/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości za

uchwała

Uchwała Nr 370/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

uchwała

załączniki

Uchwała Nr 369/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 368/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 367/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 366/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 365/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 364/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 363/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 362/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 361/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadze

uchwała

Uchwała Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jas

uchwała

Uchwała Nr 359/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych placówek oświat

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Uchwała Nr 358/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 357/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 356/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 355/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 354/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 353/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

Uchwała Nr 352/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie

uchwała

Uchwała Nr 351/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

Uchwała Nr 350/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2027

uchwała

objaśnienia

wpf

wykaz przedsięwzięć

Uchwała Nr 349/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2027

uchwała

objaśnienia

wpf

wykaz przedsięwzięć

Uchwała Nr 348/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załacznik 5

załącznik 6

załącznik 7

Uchwała Nr 347/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko

uchwała

Uchwała Nr 346/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok.

uchwała

Uchwała Nr 345/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok.

uchwała

Uchwała Nr 344/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017r.

uchwała

UCHWAŁA NR 343/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia samo

uchwała

UCHWAŁA NR 342/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w spraw

uchwała

Uchwała Nr 341/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załacznik nr 6

UCHWAŁA NR 340/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 339/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 338/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 337/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 336/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 335/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz

uchwała

UCHWAŁA NR 334/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 321/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia w

uchwała

UCHWAŁA NR 333/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

uchwała

Uchwała Nr 332/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

UCHWAŁA NR 331/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 330/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.

uchwała

UCHWAŁA NR 329/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 328/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 327/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 326/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki letn

uchwała

UCHWAŁA NR 325/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolne

uchwała

UCHWAŁA NR 324/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przez

uchwała

UCHWAŁA NR 323/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod g

uchwała

UCHWAŁA NR 322/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Jastrowie na

uchwała

program

UCHWAŁA NR 321/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..

uchwała

UCHWAŁA NR 320/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 319/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w d

uchwała

UCHWAŁA NR 318/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 317/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 316/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

uchwała

załącznik

UCHWAŁA NR 315/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 września 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie or

uchwała

UCHWAŁA NR 314/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

uchwała

załącznik

UCHWAŁA NR 313/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

Uchwała Nr 312 /2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

UCHWAŁA NR 311/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 310/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w Jastrowiu.

uchwała

załącznik

UCHWAŁA NR 309/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 308/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 307/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 306/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 305/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w spraw

uchwała

załącznik

UCHWAŁA NR 304/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie od Powiatu Złotowskiego zadania publicznego.

uchwała

UCHWAŁA NR 303/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzie

uchwała

UCHWAŁA NR 302/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

uchwała

UCHWAŁA NR 301/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 300/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta J

uchwała

objaśnienia

załacznik 1

załącznik 2

Uchwała Nr 299/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

uchwała

Uchwała Nr 298 /2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załacznik 5

załącznik 6

załacznik 7

UCHWAŁA NR 297/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez li

uchwała

UCHWAŁA NR 296/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

uchwała

UCHWAŁA NR 295/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrow

uchwała

UCHWAŁA NR 294/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr_1

załącznik nr_2

załącznik nr_3

UCHWAŁA NR 293/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących działki rolne ozna

uchwała

UCHWAŁA NR 292/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej działkę rolną oznacz

uchwała

UCHWAŁA NR 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej działkę rolną oznacz

uchwała

UCHWAŁA NR 290/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej działkę rolną oznacz

uchwała

UCHWAŁA NR 289/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych oznaczonyc

uchwała

UCHWAŁA NR 288/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o

uchwała

UCHWAŁA NR 287/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 286/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 285/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 284/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 283/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 282/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 281/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 280/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchom. gminnej stanowiącej część działki

uchwała

UCHWAŁA NR 279/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dzia

uchwała

UCHWAŁA NR 278/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dzia

uchwała

UCHWAŁA NR 277/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dzia

uchwała

UCHWAŁA NR 276/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dzia

uchwała

UCHWAŁA NR 275/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dzia

uchwała

UCHWAŁA NR 274/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część dział

uchwała

UCHWAŁA NR 273/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część działki zabudowanej

uchwała

UCHWAŁA NR 272/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej działkę niezabudowaną ozn

uchwała

UCHWAŁA NR 271/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 1476 o powi

uchwała

UCHWAŁA NR 270/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej część działki niezabudowa

uchwała

UCHWAŁA NR 269/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonej w Jastrowiu, obręb 0001oznaczonej nr geodezyjnym jako działka 542 o po

uchwała

UCHWAŁA NR 268/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jastrowiu, przy ul. 10 Pułku Piechoty 24 stanowiącej własność Gminy i Miasta Ja

uchwała

UCHWAŁA NR 267/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 266/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego

uchwała

UCHWAŁA NR 265/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie.

uchwała

Uchwała Nr 264/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

UCHWAŁA NR 263 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

uchwała

UCHWAŁA NR 262 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

uchwała

UCHWAŁA NR 261/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 260/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 259/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 258 /2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 220/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu P

uchwała

UCHWAŁA Nr 257/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

uchwała

UCHWAŁA NR 256/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin

uchwała

UCHWAŁA NR 255/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie

uchwała

załącznik

Uchwała Nr 254 /2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załacznik 1

załacznik 2

załacznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załacznik 6

załącznik 7

UCHWAŁA NR 253/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Sypniewie.

uchwała

UCHWAŁA NR 252/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrow

uchwała

UCHWAŁA NR 251/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 250/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 249/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA Nr 248 /2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do realizacji zadań z zakresu świadczen

uchwała

UCHWAŁA NR 246/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków ko

uchwała

załącznik

UCHWAŁA NR 245/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

uchwała

UCHWAŁA NR 243/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta

uchwała

UCHWAŁA NR 244/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 22 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta

uchwała

załącznik-mapa

Uchwała Nr 242 /2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załącznik 2

UCHWAŁA NR 241/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”.

uchwała

Plan gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR 240/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

uchwała

UCHWAŁA NR 239/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich

uchwała

UCHWAŁA NR 238/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości

uchwała

UCHWAŁY OD NR 235/2016 DO NR 237/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw

uchwała 235

uchwała 236

uchwała 237

UCHWAŁY OD NR 226 /2016 DO NR 234/2016 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama

uchwała 226

uchwała 227

uchwała 228

uchwała 229

uchwała 230

uchwała 231

uchwała 232

uchwała 233

uchwała 234

 

Uchwała Nr 225/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

uchwała

uzasadnienie

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załacznik 6

załacznik 7

załącznik 8

załacznik 9

UCHWAŁA NR 224/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta J

uchwała

objaśnienia

wpf

UCHWAŁA NR 223/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru ławnika.

uchwała

UCHWAŁA NR 222/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wysok

uchwała

Uchwała Nr 221/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływa

uchwała

Uchwała Nr 220/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzi

uchwała

UCHWAŁA NR 218/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2016 rok.

uchwała

UCHWAŁA NR 219/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2016 rok.

uchwała

UCHWAŁA NR 217/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2016r.

uchwała

UCHWAŁA NR 216/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie tryb

uchwała

Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

załącznik nr 5

załacznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 214 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i

uchwała

objaśnienia

załączniki

UCHWAŁA Nr 213/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych.

uchwała

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 212/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

uchwała

UCHWAŁA NR 211/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 23/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie o

uchwała

UCHWAŁA NR 210/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

uchwała

UCHWAŁA NR 209/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego.

uchwała

UCHWAŁA NR 208/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu.

uchwała

Uchwała Nr 207 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

uchwała

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

UCHWAŁA NR 206/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 205/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 204/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 203/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 202/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

uchwała

UCHWAŁA NR 201/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

uchwała

UCHWAŁA NR 200/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie

uchwała

UCHWAŁA NR 199/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała

UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 197/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie

uchwała

UCHWAŁA NR 196/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.

uchwała

Uchwała Nr 195/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 październik 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 188/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2015r w sprawie zmian budżetu gminy

uchwała

Uchwała Nr 194 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 październik 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

uchwała

załacznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załacznik 6

uzasadnienie

UCHWAŁA NR 193/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2016r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jast

uchwała

UCHWAŁA NR 192/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

uchwała

UCHWAŁA NR 191/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała

UCHWAŁA NR 190/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

uchwała

UCHWAŁA NR 189/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2015r. w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę i Miasto Jastrowie dla Powiatu Złotowskiego środków finansow

uchwała

Uchwała Nr 188/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 188/2015

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

żałącznik 5

załącznik 6

UCHWAŁA Nr 187/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 września 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 187/2015

UCHWAŁA NR 186/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Jastrowiu.

Uchwała Nr 186/2015

Załącznik

UCHWAŁA NR 185/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pana Andrzeja Kacprzaka.

Uchwała Nr 185/2015

UCHWAŁA NR 184/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani Krystyny Błońskiej.

Uchwała Nr 184/2015

Uchwała Nr 183/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 182/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 181/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 179/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 178/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 177/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 176/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 175/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 174/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 173/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 172/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 171/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 170/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 169/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 168/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 167/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 166/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 165/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 164/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 163/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 162/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 161/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 160/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 159/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 158/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 157/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 156/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 155/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 154/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 153/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 152/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 151/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 149/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 148/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 147/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 146/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość


Uchwała Nr 145/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 144/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 143/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 142/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 141/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 140/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 139/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 138/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 137/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 136/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 135/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 134/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 133/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 132/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 131/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 130/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 129/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 128/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 127/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 126/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 125/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr 124/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 123/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 122/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 121/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 120/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 119/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 118/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 117/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 116/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 115/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 114/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 113/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 112/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr 112/2015

Uzasadnienie

Uchwała Nr 111/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 110/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 109 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 108 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 107 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 106/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 105/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Naru

Uchwała Nr 104/ 2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

Uchwała Nr 103/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 102/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskic

Uchwała Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 100/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr 99/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej

Uchwała Nr 98/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowiew rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza

Uchwała Nr 97/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowiaw rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężne

Uchwała Nr 96/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 95/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła.

Uchwała Nr 94/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 93/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 92/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 91/2015 Raady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 90 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułuwykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr 89/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Jastrowiei sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr 88/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015 w sprawie : przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska .

Uchwała Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacj

Uchwała Nr 86/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 84/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr 83/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26maja 2015r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 82 /2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 maja 2015r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 81/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr 79/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 78/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.

Uchwała Nr 77/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015r.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jas

Uchwała Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015 rokuw sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

Uchwała Nr 75/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzania ścieków na terenie gminy i m

Uchwała Nr 74/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 kwietnia 2015 rokuw sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Uchwala Nr 73/2015 Rady Miejskiej Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie

Uchwała Nr 72/2015Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r.w sprawie: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu

Uchwała Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r.w sprawie: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu

Uchwała Nr 70/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r.w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 69/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 68/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 67/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 66/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 65/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 64/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 63/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 62/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 61/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 60/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 59/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 58/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 57/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 54/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 53/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 52/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 51/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 50/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 49/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r.w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miast

Uchwała Nr 48/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015r.w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów prze

Uchwała Nr 47/2015Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego orazopłaty od posiadania psów w drod

Uchwała Nr 46/2015 Rady Miejskiej w Jastrowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr 45/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wódopadowych i roztopowych.

Uchwała Nr 44/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza

Uchwała Nr 43/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul.Jedności Robotniczej i Okrężnej

Uchwała Nr 42/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie

Uchwała Nr 41/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 473/2014 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2014roku w sprawie ogłoszenia tekstu jed

Uchwała Nr 40/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 w sprawie diet Radnych

Uchwała Nr 39/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015

Uchwała Nr 38/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 37/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 36/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 35/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 34/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 33/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 32/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 31/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015roku w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała Nr 30/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2015 rok.

Uchwała Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2015

Uchwała Nr 28/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zak

Uchwała Nr 27/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Uchwała nr 26 /2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała nr 25/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie; zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała nr 24 / 2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała nr 23/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2015 - 2026

Uchwała nr 22/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 206/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała nr 21/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 20/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 19/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 18/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 17/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 16/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 15/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 14/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 13/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr 12/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr 11/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała nr 10/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r.w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz

Uchwała nr 9/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

Uchwała nr 8/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy" dla Gminy i Miasta Jastro

Uchwała Nr 7/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2014

Uchwała nr 6/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przedstawicieli do władz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.

Uchwała nr 5/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy i Miasta Jastrowie na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokoł

Uchwała nr 4/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 grudnia 2014r. w spawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu

Uchwała nr 3/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 grudnia 2014r.w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz powołania ich składów osobowych.

Uchwała Nr 2/2014 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Uchwała Nr 1/2014 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.