Harbuzińska-Turek Joanna

Oświadczenie majątkowe na koniec VI kadencji

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok