Plan dyżurów radnych

Informacja o dyżurach Przewodniczącego VIII kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Informacja

Informacja o dyżurach radnego VII kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu

dyżur radnego Nagórskiego

dyżur radnego Osińskiego

Informacja o dyżurach Przewodniczącego VII kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu.