Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie dotyczące warunków dzierżawy plaży miejskiej w Jastrowiu w latach 2021-2023Utworzenie dokumentu2021-04-12 15:49:36Natalia Ślusarczyk
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.03.2021r.Modyfikacja dokumentu2021-04-12 14:51:04Natalia Ślusarczyk
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.03.2021r.Utworzenie dokumentu2021-04-12 14:41:03Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-04-12 14:19:16Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 kwietnia 2021r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020r.Modyfikacja dokumentu2021-04-12 14:18:55Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 6 kwietnia 2021r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020r.Utworzenie dokumentu2021-04-12 14:18:40Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020Modyfikacja dokumentu2021-04-12 14:14:47Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020Modyfikacja dokumentu2021-04-12 13:58:33Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2020Utworzenie dokumentu2021-04-12 13:58:20Natalia Ślusarczyk
Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-04-12 12:27:57Natalia Ślusarczyk
Roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2020r.Modyfikacja dokumentu2021-04-09 13:59:04Marcin Prokopowicz
Wyniki kontroli w MGOPS w JastrowiuModyfikacja dokumentu2021-04-09 13:58:48Marcin Prokopowicz
Roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2020r.Utworzenie dokumentu2021-04-09 13:57:09Marcin Prokopowicz
Wyniki kontroli w MGOPS w JastrowiuModyfikacja dokumentu2021-04-09 13:53:36Marcin Prokopowicz
Wyniki kontroli w MGOPS w JastrowiuUtworzenie dokumentu2021-04-09 13:53:27Marcin Prokopowicz
Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-04-09 09:50:22Marcin Prokopowicz
Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Modyfikacja dokumentu2021-04-09 09:50:15Marcin Prokopowicz
Zarządzenie Nr 51/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Utworzenie dokumentu2021-04-09 09:49:51Marcin Prokopowicz
Dane adresoweModyfikacja dokumentu2021-04-08 14:17:39Przemysław Wróbel
Dane adresoweModyfikacja dokumentu2021-04-08 14:16:11Przemysław Wróbel