Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-27 16:17:31Przemysław Wróbel
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-27 16:16:44Przemysław Wróbel
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoUtworzenie dokumentu2020-03-27 16:15:17Przemysław Wróbel
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 24 marca 2020r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców w związku z ogłoszeniem na obszarze RzeUtworzenie dokumentu2020-03-24 13:45:09Natalia Ślusarczyk
Zawiadomienie o XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 30 marca 2020r.Modyfikacja dokumentu2020-03-24 13:32:18Natalia Ślusarczyk
Zawiadomienie o XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 30 marca 2020r.Utworzenie dokumentu2020-03-24 13:30:18Natalia Ślusarczyk
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoModyfikacja dokumentu2020-03-23 16:36:28Przemysław Wróbel
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoUtworzenie dokumentu2020-03-23 16:35:58Przemysław Wróbel
Zawiadomienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie” i złożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddzPublikacja dokumentu2020-03-23 15:36:57Marcin Prokopowicz
Zawiadomienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje - Jastrowie” i złożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddzUtworzenie dokumentu2020-03-23 15:36:26Marcin Prokopowicz
Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie”Publikacja dokumentu2020-03-23 15:27:54Marcin Prokopowicz
Zawiadomienie – Obwieszczenie o przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia: „Przebudowa/Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje – Jastrowie”Utworzenie dokumentu2020-03-23 15:27:18Marcin Prokopowicz
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarz. Nr 98/2017 z dnia 2.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu InterdyscyplinarnegoModyfikacja dokumentu2020-03-19 12:38:09Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarz. Nr 98/2017 z dnia 2.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu InterdyscyplinarnegoModyfikacja dokumentu2020-03-19 12:37:39Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarz. Nr 98/2017 z dnia 2.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu InterdyscyplinarnegoUtworzenie dokumentu2020-03-19 12:36:21Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu OrganizacyjnegoModyfikacja dokumentu2020-03-19 11:06:17Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 13 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu OrganizacyjnegoUtworzenie dokumentu2020-03-19 11:06:01Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórekModyfikacja dokumentu2020-03-19 10:57:05Przemysław Wróbel
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 16 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury komórekUtworzenie dokumentu2020-03-19 10:55:28Przemysław Wróbel
Roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2019r.Modyfikacja dokumentu2020-03-17 15:03:03Przemysław Wróbel