Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
ZARZĄDZENIE NR 11 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Modyfikacja dokumentu2022-01-24 15:40:11Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 11 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Utworzenie dokumentu2022-01-24 15:40:03Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 10 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Modyfikacja dokumentu2022-01-24 15:25:52Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 10 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Utworzenie dokumentu2022-01-24 15:25:01Ewa Kaciełowicz
ZAR ZĄDZENIE NR 9 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Modyfikacja dokumentu2022-01-24 15:23:23Ewa Kaciełowicz
ZAR ZĄDZENIE NR 9 /2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu.Utworzenie dokumentu2022-01-24 15:23:13Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w JastrowiuModyfikacja dokumentu2022-01-24 15:21:35Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w JastrowiuUtworzenie dokumentu2022-01-24 15:21:26Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2020r. wModyfikacja dokumentu2022-01-24 13:49:42Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 stycznia 2022r. zmieniające zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 15 października 2020r. wUtworzenie dokumentu2022-01-24 13:49:25Ewa Kaciełowicz
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PZD w Złotowie.Utworzenie dokumentu2022-01-20 12:57:23Ewa Kaciełowicz
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023Utworzenie dokumentu2022-01-20 12:45:02Ewa Kaciełowicz
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023Utworzenie dokumentu2022-01-20 12:42:57Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na Utworzenie dokumentu2022-01-20 12:33:37Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym naModyfikacja dokumentu2022-01-20 12:31:01Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym naUtworzenie dokumentu2022-01-20 12:30:53Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań zModyfikacja dokumentu2022-01-20 10:33:21Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań zUtworzenie dokumentu2022-01-20 10:33:09Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 grudnia 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawieModyfikacja dokumentu2022-01-20 10:23:21Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 17 grudnia 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawieUtworzenie dokumentu2022-01-20 10:22:42Ewa Kaciełowicz