Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 15 września 2021 rokuUtworzenie dokumentu2021-09-24 11:56:46Ewa Kaciełowicz
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Jastrowie i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.Utworzenie dokumentu2021-09-24 11:41:54Ewa Kaciełowicz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pnUtworzenie dokumentu2021-09-22 14:18:10Ewa Kaciełowicz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pnPublikacja dokumentu2021-09-22 14:14:53Ewa Kaciełowicz
Terminarz polowań zbiorowych z sezonie 2021/2022 w KŁ nr 47 w JastrowiuUtworzenie dokumentu2021-09-22 13:53:17Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 115/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta JasModyfikacja dokumentu2021-09-22 10:52:38Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 115/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta JasUtworzenie dokumentu2021-09-22 10:52:16Ewa Kaciełowicz
Uchwała RIO wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu GIM Jastrowie za pierwsze półrocze 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-09-22 10:47:02Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta JasModyfikacja dokumentu2021-09-22 09:45:13Ewa Kaciełowicz
ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta JasUtworzenie dokumentu2021-09-22 09:45:03Ewa Kaciełowicz
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej w dniu 28 września 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-09-22 09:40:52Ewa Kaciełowicz
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej w dniu 28 września 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-09-22 09:39:59Ewa Kaciełowicz
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej w dniu 28 września 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-09-22 09:30:30Ewa Kaciełowicz
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej w dniu 28 września 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-09-22 09:29:38Ewa Kaciełowicz
Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej w dniu 28 września 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-09-22 09:29:09Ewa Kaciełowicz
Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 21 września 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-09-22 09:24:56Ewa Kaciełowicz
Zawiadomienie o XLI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 28 września 2021 rokuUtworzenie dokumentu2021-09-21 18:21:48Ewa Kaciełowicz
Zarządzenie Nr 114/ 2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 20 września 2021r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.Utworzenie dokumentu2021-09-20 08:49:02Ewa Kaciełowicz
Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 września 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.Modyfikacja dokumentu2021-09-17 08:18:56Ewa Kaciełowicz
Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 14 września 2021r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r.Utworzenie dokumentu2021-09-17 08:18:42Ewa Kaciełowicz