Budżet Gminy i Miasta na 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2011 rok

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na 2011 rok