Budżet Gminy i MIasta na 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2013 rok

Budżet Gminy i Miasta na 2013 rok