Budżet Gminy i Miasta na 2014 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Budżet Gminy i Miasta na 2014 rok