Budżet Gminy i Miasta na 2016 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016 rok

Uchwała Nr 215/2015