Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała RIO wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Uchwała

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy iMiasta Jastrowie

Uchwała

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GiM Jastrowie naw 2019 rok

Opinia

Uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę i Miasto Jastrowie.

Uchwała

Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Uchwała

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opinia

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GiM Jastrowie na 2018 rok

Uchwała

Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

uchwała

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej GiM Jastrowie na 2017 rok

uchwała

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF GiM Jastrowie

uchwała

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GiM Jastrowie naw 2017 rok

uchwała

Uchwała Regionalej Izby Obrachunkowej wyrażająca opnię o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za pierwsze półrocze 2015 r.

Opinia RIO

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Regionalej Izby Obrachunkowej wyrażająca opnię o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała RIO o sfinansowaniu deficytu w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2012 rok

Uchwała RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwała RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr 222/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie budżetu gminy i miasta na 2010 rok

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok