Kierownictwo urzędu

Burmistrz Gminy i Miasta - Piotr Wojtiuk;

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta - Agnieszka Głyżewska - Klofik;

Sekretarz Gminy i Miasta - Renata Szewczyk;

Skarbnik Gminy i Miasta - Małgorzata Blicharz - Głowacka - powołana uchwałą Nr 215/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lipca 2020r.