Kierownictwo urzędu

Burmistrz Gminy i Miasta - Piotr Wojtiuk;

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta - Agnieszka Głyżewska - Klofik;

Sekretarz Gminy i Miasta - Renata Szewczyk;

Skarbnik Gminy i Miasta - Teresa Czyżewska - powołana uchwałą Nr 212/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2001r.