Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze- Aplikant Straży Miejskiej w Jastrowiu

ogłoszenie

kwestionarisz

oświadczenie

lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości