Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz Osobowy

Oświadczenie

Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 04 października 2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości