Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości