Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. ogólno-administracyjnych

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. ogólno-administracyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości