Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz osobowy

Komunikat o wycofaniu naboru

Lista wiadomości