Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz osobowy

Lista wiadomości