Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz osobowy

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: - ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej w U G i M. Jastrowie

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości