Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - „DS. ROZWOJU EDUKACJI, PROMOCJI I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osbowych wraz z klauzulą informacyjną

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

Lista wiadomości