Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Ogłoszenie

Kwestoinariusz Osobowy

Oświadczenie Kandydata

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 3 lutego 2020r. zmieniające zarz 11/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika MGOPS

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru