Narodowy Spis Powszechny 2021

II uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych

Dnia 7 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Piotr Wojtiuk – Gminny Komisarz Spisowy w Jastrowiu ogłasza uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 przeprowadzany jest do dnia 30 września  2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 7.07.2021r. do 16.07.2021r.

Ogłoszenie o naborze wer. (doc)

Ogłoszenie o naborze wer. (pdf)

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego (doc)

Nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie - Piotr Wojtiuk jako Gminny Komisarz Spisowy w Jastrowiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

            Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

            Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

            Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

- OGŁOSZENIE - skan pdf

- OGŁOSZENIE - wersja pdf

- FORMULARZA DLA KANDYDATA - wersja pdf

- FORMULARZA DLA KANDYDATA - wersja edytowalna