Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku ze stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje, iż podjęta została decyzja w sprawie zakończenia zdalnego udzielania porad prawnych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 15 CZERWCA 2020 R. PUNKTY NPP I NPO W POWIECIE ZŁOTOWSKIM ZOSTAJĄ URUCHOMIONE I USŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ŚWIADCZONE BĘDĄ STACJONARNIE, WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU.

 

PUNKT NR 1

 

PUNKT NR 2

PUNKT NR 3

 

Starostwo Powiatowe

w Złotowie, Aleja Piasta 32

77-400 Złotów

wtorek 14.00 – 18.00

środa     9.00 – 13.00

piątek    8.00 – 12.00     

     

 

Urząd Gminy i Miasta

w Krajence, ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka

poniedziałek     11.30 – 15.30

czwartek             9.00 – 13.00

 

 

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79,

64-915 Jastrowie

środa                   8.00 – 12.00

czwartek           11.00 – 15.00

piątek                  8.00 – 12.00

 

 

Urząd Miejski w Okonku,
ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

poniedziałek       12.30 – 16.30

wtorek                10.30 – 14.30

 

 

 

Klub Senior+

ul. W. Szczepańskiego 1

77-424 Zakrzewo

wtorek   8.00 – 12.00

środa    12.30 – 16.30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 18

77-416 Tarnówka

poniedziałek 12.30 – 16.30

 

Urząd Gminy w Lipce,
ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

czwartek   13.00 – 17.00

piątek        12.30 – 16.30

 

Nadmieniamy, że decyzja ta została podjęta, uwzględniając troskę o bezpieczeństwo zarówno osób zaangażowanych w wykonanie zadania, jak i beneficjentów korzystających
z pomocy. Zapewnione zostaną warunki do bezpiecznego świadczenia zadań w punktach stacjonarnych i zagwarantowane środki ochrony osobistej dla wykonawców i osób korzystających z punktów.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Przepisu tego nie stosuje się do:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw urzędowych;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Ponadto osoby znajdujące się w Punkcie zobowiązane są do:

  • zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,
  • zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA??

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (druk wypełnia się na miejscu).

Osoba korzystająca z NPP lub NPO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku.

UWAGA ! ! !

WIZYTY W PUNKTACH NPP I NPO ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI, KTÓREJ DOKONAĆ MOŻNA:

  • POD NUMEREM TEL. 509-709-724 W GODZ. 9.00-11.00
  • LUB SAMODZIELNIE NA STRONIE: powiat-zlotow.npp-24.pl (wg poniższej instrukcji).

 

Rejestracja elektroniczna (krok po kroku):

1)      Strona: powiat-zlotow.npp-24.pl

2)      Wejdź w Zakładkę – „REJESTRACJA

3)      Rozwiń Zakładkę „ADRES”, wybierz lokalizację, z której chcesz skorzystać np. „Urząd Gminy i Miasta Krajenka” (na biało wyświetlą się okienka – dni otwarcia wybranego punktu)

4)      Kliknij w wybrane okienko z datą i zaznacz godzinę wizyty (po prawej) np. „UMÓW NA 11.30”. Podanie e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne i nieobowiązkowe

5)      Kliknij „UMÓW” – wyświetlą się dane wizyty oraz numer wizyty, który należy zapamiętać.