Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podaje do wiadomości kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Ogłoszenie