Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podaje do wiadomości kryteria rekrutcji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogłoszenie