Podstawy prawne działania

Statut Gminy i Miasta Jastrowie

Statut Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

 

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie:
Zarządzenie nr 33/2008
Zarządzenie nr 82/2008
Zarządzenie nr 17/2010
Zarządzenie nr 102/2010
Zarządzenie nr 44/2011
Zarządzenie nr 74/2012
Zarządzenie nr 134/2015
Zarządzenie nr 60/2016
Zarządzenie nr 35/2018
Zarządzenie nr 19/2019
Zarządzenie nr 88/2019 - Załącznik