Podstawy prawne działania

Statut Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie      -      Statut Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 44/2003 RADY MIEJSKIEJ w JASTROWIU z dnia 29 kwietnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 139/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 541/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

UCHWAŁA NR 275/2020 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie  -  Uzasadnienie  -  Obwieszczenie - STATUT

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

 

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie:
Zarządzenie nr 33/2008
Zarządzenie nr 82/2008
Zarządzenie nr 17/2010
Zarządzenie nr 102/2010
Zarządzenie nr 44/2011
Zarządzenie nr 74/2012
Zarządzenie nr 134/2015
Zarządzenie nr 60/2016
Zarządzenie nr 35/2018
Zarządzenie nr 19/2019
Zarządzenie nr 88/2019 - Załącznik

Zarządzenie nr 30/2020 - Załącznik

Zarządzenie nr 85/2020 - Załącznik

Zarządzenie nr 158/2020

Zarządzenie nr 1/2021 - Załącznik

Zarządzenie nr 45/2021 - Załącznik