Powszechny Spis Rolny - 2010

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Jastrowiu do wykonania zadań