Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Rachunek Zysków i Strat jednostki

Rachunek Zysków i Strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej

Informacja Dodatkowa

Informacja Dodatkowa

Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki

Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Zysków i Strat

Bilans z wykonania budżetu

Bilans z wykonania budżetu

Bilans

Bilans