Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i MIasta Jastrowie na lata 2011-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2011-2022

Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Jastrowie