Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR 350/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

uchwała

objaśnienia

wpf

wykaz przedsięzięć