Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przebudowę dróg gminnych (odbudowa przepustu w miejscowości Sypniewo)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Unieważnienie przetargu

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022

Zapytanie ofertowe

Usługa usunięcia odpadów zgromadzonych w ilości ok. 250-300 Mg na terenie działki nr ewid. 2266 położonej w Jastrowiu przy ul. Narutowicza 39

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Oferta

Załącznik 2 - Wykaz robót o podobnym charakterze

Załącznik 3 - Decyzja

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Opracowanie "Diagnozy lokalnych zagrożeń i problemów społecznych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie - 2021"

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego - cz. 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup dwóch rowerów wodnych - 5 osobowych

Ogłoszenie - wer (doc)

Ogłoszenie - wer (pdf)

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zabezpieczenie obsługi ratowniczej na kąpielisku miejskim w Jastrowiu przy ul. Jeziornej w 2021 r.

Ogłoszenie - wer (doc)

Ogłoszenie - wer (pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa 45 fabrycznie nowych zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem + mysz)

Zapytanie ofertowe

Wymagane parametry

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych

Zapytanie ofertowe

Parametry techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki dwóch budynków (usługowy oraz gospodarczy)

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr.1

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr.2

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna

Umowa

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Pierwsze wyposażenie oddziału do opieki nad dziećmi przy ul. 1 Maja w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe - wer. doc

Zapytanie ofertowe - wer. pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego

Dostawa 50 zestawów komputerowych

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Wymiana jednostki zewnętrznej klimatyzatora w siedzibie UGiM Jastrowie

Zapytanie ofertowe

Tabliczka znamionowa

Remont obiektu mostowego - ul. Kościelna w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Otwarcie ofert

Wybór najkorzystejszej oferty

Drugie zapytanie ofertowe - Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Klauzula informacyjna

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS DEUTZ 232D17FA TLF 24/50

Zarządzenie 

Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Rozstrzygnięcie

Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zmiana zapytania ofertowego - zamiana opisu zamówienia !!!

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o zmianie wykonawcy

Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Klauzula informacyjna

Oświadczenie wykonawcy

Unieważnienie zapytania ofertowego

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica i Brzeźnica Kolonia

Zapytanie ofertowe

Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Przedmiar  przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia i Brzeźnica

Otwarcie ofert

Unieważnienie zapytania ofertowego

Remont mostu nad rzeką Piławą w miejscowości Nadarzyce

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na budowę separatora z osadnikiem wirowym na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe

Opis inwestycji

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia i Sypniewo

Zapytanie ofertowe

Formularz Ofertowy

Mapa ewidencyjna Brzeźnica, Brzeźnica-Kol.

Mapa ewidencyjna Sypniewo

Przedmiar robót

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu strażackiego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na budowę separatora z osadnikiem wirowym na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe - oferta załącznik nr.1, załącznik nr.2

Załączniki

Dodatkowe załączniki

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług Inspektora Nadzoru dla budowy na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do realizacj

Zapytanie ofertowe

Umowa

 Informacja z wyboru ofert

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

ogłoszenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

modyfikacja zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyty

Ogłoszenie o przetargu ofertowym ograniczonym na sprzedaż kamienia

ogłoszenie

informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie

Zapytanie ofertowe (doc)

Zapytanie ofertowe (pdf)

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami typu ulicznego przy ulicy Jeziornej

Ogłoszenie

Załącznik Nr. 1

Przedmiar robót

Zamienny przedmiar robot do przetargu uwzgledniający demontaż słupów

zmiana terminu składania ofert

kosztorys zamienny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sypniewie o łącznej długości ok 620 m i szerokości 4 m

Zapytanie ofertowe

mapa_1

mapa_2

Formularz ofertowy

Wyjaśnienie  do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami typu ulicznego

ogłoszenie

przedmiar robót

specyfikacja techniczna

projekt wykonawczy

mapka 1

mapka 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Mapa

Przedmiar przebudowy

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na remont budynku administracyjnego UGiM Jastrowie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Modyfikacja zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg na terenie wiejskim Gminy Jastrowie

Ogłoszenie

Formularz ofertowy i zalaczniki

Zapytanie ofertowe - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sypniewie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wykonawcy

Plan drogi

Przedmiar przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Termomodernizacja budynków oddziałów przedszkolnych w Jastrowiu i Sypniewie"

Zapytanie ofertowe

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku sypniewo

Opis do inwentaryzacji Jastrowie

Opis do inwentaryzacji Sypniewo

Rzut parteru Jastrowie

Rzut parteru Sypniewo

Rzut pietra Jastrowie

Rzut pietra Sypniewo

Rzut piwnicy Jastrowie

Formularz ofertowy i załączniki

Charakterystyka energetyczna budynku Jastrowie

Charakterystyka energetyczna budynku Sypniewo

Inwentaryzacja obiektu budowlanego Jastrowie

Inwentaryzacja obiektu budowlanego Sypniewo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na modernizację stadionu Polonii w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie budynku usług socjalnych

 

Wykonanaie projektu targowiska miejskiego w ramach programu "Zielony rynek"

Zapytanie ofertowe na wykonanaie projektu ul Granicznej w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni boisk w miejscowości Samborsko i Sypniewo

Zapytanie ofertowe Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej 18 rodzinnego budynku komunalnego

Sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie instalacjiklimatyzacji w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jastrowie, ulice: Poniatowskiego /od skrzyżowania z drogą krajową nr 11/, Aleja Wolności do ul. Wojs

Wykonanie usług geodezyjnych polegających na połączeniu działek w jedną działkę ewidencyjną oraz jej podział w celu powstania nowego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Alei Wolności

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż i uruchomienie instalacjiklimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Malowanie pomieszczeń biurowych w UGiM Jastrowie

Zapytanie ofertowe na projekt drogowy ulicy Ludowej w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu 9- miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe na utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie wiejskim.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu 9- miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu 9- miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż 130 sztuk płyt drogowych rozbiórkowych

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu posiada do sprzedaży 130 sztuk płyt drogowych rozbiórkowych. Wymiary płyt: 300cm x 125cm x 11cm. Zainteresowane osoby prosimy składać oferty do dnia 5 sierpnia 2014 roku. Ustala się minimalną cenę netto 70 zł  za sztukę. Oferty zakupu prosimy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem przetarg ofertowy na zakup płyt drogowych na adres Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu  ul. Żymierskiego 79  64-915 Jastrowie pok. nr 13. Osoba której oferta zostanie przyjęta jest zobowiązana dokonać zapłaty i w ciągu 5 dni odebrać płyty z placu obok Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu przy ul Al. Wolności.

 

 

BURMISTRZ GiM Jastrowie

Piotr Wojtiuk

Zapytanie ofertowe na budowę wiaty rekreacyjnej na stadionie w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawów urządzeń na plac zabaw w miejscowości Jastrowie i Sypniewo

Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w U G i M Jastrowie

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na klimatyzację

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykarczowanie karp drzew z terenu nieczynnego cmentarza w Jastrowiu

Zaproszenie do składania ofert na wykarczowanie karp drzew z terenu nieczynnego cmentarza w Jastrowiu

Zapytanie ofertowe na budowę wiaty imprezowej we wsi Budy

Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy LED

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej