Zgromadzenia publiczne

Zgodnie z art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach, informujemy o mozliwości zorganizowania zgromadzenia publicznego zgłaszając zawiadomienie o zamiarze zorganizowania na adres skrzynki poczty elektronicznej: sekretariat@jastrowie.pl lub fax 67 266-23-42