Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2005-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)