Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o konkursie ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie