Ogłosznie o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie