Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA