Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 sie