Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowychdla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowiew okresie od 1 listopada 2014r. do 15 gr

Informacja