Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Jastrowie realizowanych w 2015 r.