Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego P