Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07.04.2015r.ootwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym