Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Konkursu ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 0