Zapytanie ofertowe na sprzedaż 130 sztuk płyt drogowych rozbiórkowych

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu posiada do sprzedaży 130 sztuk płyt drogowych rozbiórkowych. Wymiary płyt: 300cm x 125cm x 11cm. Zainteresowane osoby prosimy składać oferty do dnia 5 sierpnia 2014 roku. Ustala się minimalną cenę netto 70 zł  za sztukę. Oferty zakupu prosimy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem przetarg ofertowy na zakup płyt drogowych na adres Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu  ul. Żymierskiego 79  64-915 Jastrowie pok. nr 13. Osoba której oferta zostanie przyjęta jest zobowiązana dokonać zapłaty i w ciągu 5 dni odebrać płyty z placu obok Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu przy ul Al. Wolności.

 

 

BURMISTRZ GiM Jastrowie

Piotr Wojtiuk