Zapytanie ofertowe na utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie wiejskim.