Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych oraz montaż i uruchomienie instalacjiklimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu