Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jastrowie, ulice: Poniatowskiego /od skrzyżowania z drogą krajową nr 11/, Aleja Wolności do ul. Wojs