Zapytanie ofertowe Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej 18 rodzinnego budynku komunalnego