Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie budynku usług socjalnych