Zapytanie ofertowe na na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Termomodernizacja budynków oddziałów przedszkolnych w Jastrowiu i Sypniewie"

Zapytanie ofertowe

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku sypniewo

Opis do inwentaryzacji Jastrowie

Opis do inwentaryzacji Sypniewo

Rzut parteru Jastrowie

Rzut parteru Sypniewo

Rzut pietra Jastrowie

Rzut pietra Sypniewo

Rzut piwnicy Jastrowie

Formularz ofertowy i załączniki

Charakterystyka energetyczna budynku Jastrowie

Charakterystyka energetyczna budynku Sypniewo

Inwentaryzacja obiektu budowlanego Jastrowie

Inwentaryzacja obiektu budowlanego Sypniewo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty