Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 15 października do 15 grudnia 2015 roku

ogłoszenie

Informacja