Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz.1255).

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu przy ul. Żymierskiego 79, pokój nr 7 – parter.

Dyżury będą pełnione :
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 12.00
- we wtorki w godz. od 14.00 do 18.00
- w środy w godz. od 14.00 do 18.00

 ZASADY DOSTĘPU DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest dla: 

 ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

UPRAWNIENI BĘDĄ MOGLI  UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.